The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

s

Aurat Antara Sesama Lelaki Dan Wanita

December 20th, 2010 18 Comments   Posted in Akidah Akhlak

Dari Abu said al-Khudri r.a katanya, Rasulullah s.a.w bersabda: “Lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Lelaki tidak boleh berselimut sesama lelaki dalam satu selimut tanpa pakaian dan perempuan tidak boleh berselimut sesama perermpuan dalam satu selimut tanpa pakaian.” More »