The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

s

Menghina Orang Lain

January 1st, 2011 15 Comments   Posted in Akidah Akhlak

Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya: “Sesiapa yang menolak kata-kata buruk terhadap kehormatan diri saudaranya, nescaya Allah menolak api neraka daripada mengenainya pada hari kiamat.” More »