The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

s

Persediaan Sebelum Tidur

January 12th, 2011 11 Comments   Posted in Ibadah Menuntut Ilmu

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid al-Ansari r.a bahawa dia pernah melihat Nabi Muhammad SAW berbaring terlentang di dalam masjid, meletakkan sebelah kakinya pada sebelah kakinya yang lain.” More »

Melagukan Bacaan Al-quran

December 8th, 2010 No Comments   Posted in Ibadah Menuntut Ilmu

Dari Abu Hurairah r.a bahawa dia mengatakan, Rasulullah s.a.w pernah bersabda: “Tiadalah keizinan Allah untuk mengerjakan sesuatu yang dapat menyamai izin-Nya kepada nabi s.a.w untuk melagukan bacaan al-Quran.” More »

Isnin, Hari Kelahiran Rasulullah S.A.W

November 19th, 2010 2 Comments   Posted in Ibadah Menuntut Ilmu

Daripada Abu Qatadah al-Ansari berkata: Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat tentang kelazimannya berpuasa pada setiap hari Isnin. Maka baginda bersabda: “Padanya aku dilahirkan dan padanya wahyu pertama diturunkan kepada ku”. More »